Qualis


Granlo fritidsgård har granskats och certifierats enligt Qualis kvalitetsmätning.

Fritidsgården får genomgående goda vitsord vid granskningen och ligger i topp av de fritidsgårdar i Sverige som har granskats sedan starten av Qualis för fritidsgårdar 2008. En granskningsrapport har skrivits av externa granskare från södra Sverige, ungdomarna och personal har fått svara på enkäter och intervjuats. 

Viktigt med engagemang och tilltro

De främsta styrkorna på Granlo fritidsgård är personalens genuina engagemang och tilltro till de besökande ungdomarna, detta skapar stor trygghet och trivsel. Ungdomarna är i hög grad delaktiga i verksamheten. Det finns flera metoder och en kontinuerlig dialog förs om hur verksamheten kan gynna ungdomarna maximalt. Enhetschefens ledarskap och förmåga att skapa att skapa ett gott samtalsklimat lyfts också fram i rapporten som en styrka.

Läs vår Qualisrapport 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

ÄNDRADE ÖPPETTIDER PÅ FRITIDSGÅRDEN
Fritidsgården ändrar sina öppettider från och med onsdag 18 mars på obestämd framtid.
Det gör vi för att minska risken för smittspridning av Coronaviruset Covid-19. Däremot är LSS verksamheten öppen som vanligt.
Uppdaterade öppettider: Måndag 17.00-21.30. Onsdag 17.00-21.30. Fredag STÄNGT
Se uppdaterad info på: ungisundsvall.se