Beskrivning

Beskrivning av verksamheten

  • Vi är en demokratisk fritidsgård, där besökarna själv bestämmer om fritidsgårdens aktiviteter och verksamhet.
  • Vi har gårdsråd och kiosk kommitté.
  • Vi erbjuder varje kväll kompentent och engagerad personal som regelbundet fortbildas i ungdomsarbete.
  • Vi vill att föräldrar/ vårdnadshavare själv kontaktar oss om det är något vi bör veta eller något som man undrar över.

Vi lovar

  • Ett bra bemötande i en relationsskapande miljö
  • Att vara en mötesplats för områdets ungdomar från 13 år och uppåt
  • Att mobbing och kränkande handlingar samt andra destruktiva handlingar som uppmärksammas på fritidsgården avbryts och hanteras enligt vår handlingsplan.
  • Att kontakta föräldrar eller andra berörda när vi påträffar ungdomar påverkade av alkohol eller droger.
  • Aktivt arbeta med att ge ungdomarna goda värderingar med respekt för sig själva och andra.

Din motprestation
Vi förväntar oss att du som besökare respekterar våra ordningsregler.

Comments are closed.