Beskrivning

Beskrivning av verksamheten

  • Vi är en demokratisk fritidsgård, där besökarna själv bestämmer om fritidsgårdens aktiviteter och verksamhet.
  • Vi har gårdsråd och kiosk kommitté.
  • Vi erbjuder varje kväll kompentent och engagerad personal som regelbundet fortbildas i ungdomsarbete.
  • Vi vill att föräldrar/ vårdnadshavare själv kontaktar oss om det är något vi bör veta eller något som man undrar över.

Vi lovar

  • Ett bra bemötande i en relationsskapande miljö
  • Att vara en mötesplats för områdets ungdomar från 13 år och uppåt
  • Att mobbing och kränkande handlingar samt andra destruktiva handlingar som uppmärksammas på fritidsgården avbryts och hanteras enligt vår handlingsplan.
  • Att kontakta föräldrar eller andra berörda när vi påträffar ungdomar påverkade av alkohol eller droger.
  • Aktivt arbeta med att ge ungdomarna goda värderingar med respekt för sig själva och andra.

Din motprestation
Vi förväntar oss att du som besökare respekterar våra ordningsregler.

ÄNDRADE ÖPPETTIDER PÅ FRITIDSGÅRDEN
Fritidsgården ändrar sina öppettider från och med onsdag 18 mars på obestämd framtid.
Det gör vi för att minska risken för smittspridning av Coronaviruset Covid-19. Däremot är LSS verksamheten öppen som vanligt.
Uppdaterade öppettider: Måndag 17.00-21.30. Onsdag 17.00-21.30. Fredag STÄNGT
Se uppdaterad info på: ungisundsvall.se