Torsdax Verksamhet

På torsdagar samarbetar vi med Granlo kyrkan och erbjuder eleverna i åk 4 – 6  från Högoms skola en aktiv fritid. Eleverna kommer direkt efter skolan och får en enkel fika innan det blir olika aktiviteter inom- och utomhus.

Tanken med Torsdax är att stärka eleverna i deras självförtroende och utveckling genom att ge dem möjligheten att vara aktiv delaktig i vad som ska sker under eftermiddagen.

Vanligtvis håller vi hus på Granlo kyrkans församlingshem, men en gång per månad är vi på Granlo fritidsgård.

ÄNDRADE ÖPPETTIDER PÅ FRITIDSGÅRDEN
Fritidsgården ändrar sina öppettider från och med onsdag 18 mars på obestämd framtid.
Det gör vi för att minska risken för smittspridning av Coronaviruset Covid-19. Däremot är LSS verksamheten öppen som vanligt.
Uppdaterade öppettider: Måndag 17.00-21.30. Onsdag 17.00-21.30. Fredag STÄNGT
Se uppdaterad info på: ungisundsvall.se